1. Tiếp nhận bán hàng :
  - Bộ phận bán hàng trực tiếp : (08)35282211-35282212
  - Bộ phận tiếp nhận bán hàng qua điện thoại: (08)39116116.
  - Các điểm giao dịch của Cty Dịch Vụ Viễn Thông Sài Gòn.
  - Bộ phận kỹ thuật: 0906761424 - 0908111424 Anh Thành / 0918098837 Anh Thảo.
  - Bộ phận kỹ thuật từ ngày 01/04/2016 - 07/04/2016: 0918098837 Anh Long
2. CSKH và báo hư sửa tốt : (08)39.3333.39.
3. Website:
  - www.gpseeker.com.vn. Trở về trang đăng nhập hệ thống định vị
  - www.saigontelecom.com.vn
  - www.hcmtelecom.vn